Groningse mini-roadmovie

 INT.ZOLDERKAMER VAN KUNSTACADEMIESTUDENT- DAG          

     Slaperig uitziende twintiger,gekleed in hippe boxershort met   
     hemd (JEROEN)vist grote envelop van de mat.           

     Midden in de kamer staat een grote ezel met een onaf       
     schilderij erop en spuitbussen ernaast.             

     Hij scheurt de envelop open en haalt er een formeel ogende    
     brief uit.We zien een fractie van de brief: een briefhoofd    
     van een notariskantoor Het woord erfenis valt op.        

     Jeroen laat de brief zakken en staart serieus kijkend voor    
     zich uit.Dan kijkt hij nog eens in de envelop en haalt er    
     een foto uit van een prachtige oldtimer.             

               JEROEN                    
          Wouw!                         

     Hij haalt zijn hand door zijn haar en bekijkt enthousiast de   
     foto.                              

     INT. NOTARISKANTOOR -DAG                     

     Jeroen zit in een deftig ingericht kantoor tegenover een     
     zakelijk geklede notaris. Jeroen draagt formele maar hippe    
     kleding.                             

               JEROEN                    
          Wanneer kan ik hem halen?               

               NOTARIS                   
          Hier is de sleutel. Er is wel een           
          voorwaarde. Je moet samen met je            
          halfbroer de as verstrooien.              

               JEROEN                    
          Halfbroer?                       

     EXT.PLEIN VOOR CENTRAAL STATION AMSTERDAM - DAG         

     Jeroen loopt tegen grote mensenmenigte in richting het      
     station. Hij draagt andere hippe kleren en een coole       
     zonnebril.
                                 2.    

     EXT. LANDWEG IN LEEG GRONINGS LANDSCHAP - DAG          

     Jeroen kijkt wegronkende bus na. Hij gaat met zijn hand door   
     zijn haar alsof hij het kamt en doet zijn zonnebril op.     

     EXT. VRIJSTAANDE BOERDERIJ - DAG                 

     Jeroen staat voor de deur van een boerderij in slechte staat   
     van onderhoud. Hij gebruikt ouderwetse deurklopper.Hij      
     schuift zijn zonnebril boven op zijn hoofd.           

     Hij doet een stap achteruit en kijkt omhoog. Achter een     
     raam op de 1e verdieping ziet hij een kinderhoofd zich      
     schielijk terugtrekken.                     

     De deur zwaait open. Slonzige mooie vrouw (ROSA), veertiger   
     met verbeten gezicht, verschijnt aan de deur.          

     Rosa kijkt hem indringend aan en smijt dan de deur weer     
     dicht.                              

               JEROEN                    
          Ook aangenaam kennis te maken.             

     De deur zwaait weer open.                    

     In de deuropening staat een serieus kijkend tienjarig      
     jongetje (PEPIJN) in driedelig zwart pak met stropdas en     
     nette glimschoenen. Hij draagt een meter hoge sportbeker met   
     zwart tape om het deksel. Achter hem staat Rosa.         

               ROSA                     
          Hij staat in de schuur. Denk maar           
          niet dat er nog meer voor je inzit.          
          Pepijn moet om 5 uur thuis zijn.            
          Niet vroeger. Eén advies: begin            
          niet over zijn kleren.                 

     Ze duwt Pepijn vooruit en slaat de deur dicht.          

     Jeroen kijkt vol ongeloof naar de dichte deur. Hij stapt     
     vervolgens op Pepijn af probeert een high five te doen.     
     Pepijn snapt het niet.                      

               JEROEN                    
          He man.Ik ben Jeroen, je halfbroer.          

     Pepijn schudt serieus kijkend zijn hand.             

               PEPIJN                    
          In tijden van rouw raken mensen            
          gauw uit evenwicht. Mijn moeder
                                 3.    

               PEPIJN                    
          bevindt zich momenteel in het             
          boosheidsstadium.                   

     Jeroen kijkt hem verbijsterd aan.                

     EXT. OPEN SCHUUR BIJ BOERDERIJ -DAG               

     Ze staan naast een Oldtimer Convertible met dichte kap.     
     Pepijn staat met de beker stijf tegen zijn borst gedrukt.    

               JEROEN                    
          Je kunt slechtere dingen erven.            
          Moet dat ding mee?                   

               PEPIJN                    
          Hierin zit de as van onze vader            
          zaliger.                        

     Jeroen doet zijn mond open om iets te zeggen, bedwingt zich   
     en doet zijn mond weer dicht. Hij opent de passagiersdeur.    

               JEROEN                    
          Laat dat onze maar zitten, ik ken           
          de beste man niet. Stap in.              

     INT. AUTO - DAG                         

     We zien Pepijn en Jeroen zwijgend en strak voor zich uit     
     kijkend voor in de auto zitten. Door de ramen beelden van    
     platteland. Op de achterbank staat de sportbeker te       
     wiebelen.                            

     Pepijn haalt felgekleurd notitieboekje uit zijn zak en slaat   
     die open.Hij schraapt overdreven zijn keel.           

               PEPIJN                    
          Ik heb 15 locaties uitgezocht die           
          voor mijn vader en mij betekenisvol          
          waren. De as is al in porties             
          verdeeld.                       

     Jeroen slaat gefrustreerd met zijn hand op het stuur. De     
     auto slingert over de weg naar de slootkant. Jeroen schrikt   
     en remt langs de berm.                      

               JEROEN                    
          Jezus.                         

                                 4.    

     EXT. MOLEN-DAG                          

     Pepijn staat boven op de buitentrans van een molen. Hij     
     kijkt serieus. Hij opent een boterhamzakje en verstrooit met   
     sierlijke gebaren kleine beetjes as. Jeroen belt met de rug   
     naar hem toe.                          

               JEROEN                    
          Schatje, ik kan er toch ook niets           
          aan doen? Je kunt het je ouders            
          toch uitleggen? -- Half negen, op           
          zijn vroegst.                     

     Hij draait zich om en kijkt omhoog naar Pepijn die nu      
     geconcentreerd en houterig Tai Chi bewegingen maakt.       

               JEROEN                    
          Nee, hij lijkt niet op mij.              

     EXT. IN EEN FLUISTERBOOT-DAG                   

     Jeroen en Pepijn varen in een nauwe fluisterboot. Smal      
     sfeervol waterlandschap, veel groen aan de walkanten. Geluid   
     van zacht tuffende boot en vogelgekwetter.            

     De beker staat wiebelend rechtop in de boot. Pepijn zet een   
     ferme streep in zijn notitieboekje.               

               PEPIJN                    
          En dit wordt dan de vierde locatie           
          die we aandoen.                    

     Jeroen kijkt gepijnigd en zucht. Hij kijkt naar de beker.    

               JEROEN                    
          Waarom moet dat ding steeds mee?            

     Pepijn kijkt hem lang en serieus aan.              

               PEPIJN                    
          Deze beker heeft voor mij een             
          enorme symbolische waarde omdat hij          
          me met mijn geliefde vader               
          verbindt.                       

     Jeroen draait uit ergernis met zijn ogen en moppert       
     onverstaanbaar voor zich uit. Dan mindert hij vaart vanwege   
     een moeder eend met kroost.                   

               PEPIJN                    
          Snoezig! Miniatuur vertedert              
          altijd, vind je niet?
                                 5.    

     Pepijn draait zich om, hangt over de voorplecht en beweegt    
     zijn handen in het water als om contact te maken met de     
     eenden.                             

     Jeroen stopt de motor. Hij kijkt tersluiks naar Pepijn. 
	 Hij wil niet dat Pepijn ziet wat hij gaat doen.           

     Hij haalt met een walgend gezicht snel een aantal        
     boterhamzakjes (met as gevuld)uit de beker en propt die 	 in zijn broekzakken.                        

     De eenden zwemmen voorbij, Jeroen start de motor weer. De    
     boot schiet vooruit. Pepijn komt geschrokken overeind,      
     draait zich om en maait met een flukse beweging de beker van   
     de boot.                             

               PEPIJN                    
          Aaaaaaaaaaaaaaaaargh                  

     Hij blijft hysterisch gillen terwijl hij rechtop staat 
	 in de boot. De boot wiebelt vervaarlijk. Jeroen stopt de     boot. Hij schreeuwt geschrokken.                      

               JEROEN                    
          Ga zitten!                       

     Pepijn blijft staan en wijst naar de dobberende beker.      

               PEPIJN                    
          Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh             

               JEROEN                    
          Zitten zeg ik.                     

     Jeroen duwt Pepijn omlaag op het bankje.Pepijn blijft hard    
     snikken. Jeroen pakt een peddel en vist met moeite de beker   
     omhoog. Hij leegt voorzichtig de beker en redt nog twee     
     zakjes.                             

     Pepijn snikt met uithalen.                    

               PEPIJN                    
          Mijn vaders verstrooiing is              
          verworden tot een farce.                

     Jeroen komt naast Pepijn zitten en klopt onhandig troostend   
     op zijn schouder.                        

               JEROEN                    
          Dit lijkt mij een prima plek om te           
          eindigen. Als ik dood was, wist ik           
          het wel.
                                 6.    

     Pepijn stopt met huilen en kijkt hem nadenkend aan. Hij     
     knikt langzaam, haalt luid zijn neus op en droogt zijn      
     tranen met zijn stropdas.                    

     Pepijn pakt de natte zakjes en kijkt aarzelend vragend      
     omhoog. Jeroen knikt. Pepijn scheurt ze open en vermengt ze   
     met het water. Dan kijkt hij naar Jeroen.            

               PEPIJN                    
          Intens verdriet doet hunkeren naar           
          voedsel.                        

     EXT. KOOLZAADVELD IN BLOEI- DAG                 

     Jeroen(met zonnebril)en Pepijn picknikken voor een        
     koolzaadveld in de zon langs de kant van de weg naast de     
     auto. Ze maken een tevreden indruk.               

     We zien een open zak kadetjes, een pot pindakaas en een     
     literfles cola tussen hen in. Pepijn neemt een slok cola en   
     propt dan een laatste hap kadet in zijn mond.          

     Hij smeert een nieuw kadetje met zijn vinger. Met volle     
     mond:                              

               PEPIJN                    
          Pindakaas is rijk aan                 
          antioxidanten, vitamines en              
          enkelvoudige onverzadigde vetten.           

     Jeroen neemt een slok cola uit de fles. Hij klinkt        
     berustend.                            

               JEROEN                    
          Okee.                         

     Jeroen gaat rechtop zitten. Hij haalt zijn hand door zijn    
     haar en kucht.                          

               JEROEN                    
          Ik eh, heb wat achterover gedrukt.           

     Jeroen haalt de boterhamzakjes met as tevoorschijn. Pepijn    
     kijkt strak zwijgend naar de zakjes en dan naar Jeroen. Die   
     spreidt zijn armen verontschuldigend.              

               JEROEN                    
          Sorry, man.                      

     Pepijn knikt en stopt de zakjes al tellend in de beker.
                                 7.    

               PEPIJN                    
          Nog zes betekenisvolle plekken te           
          gaan.                         

     EXT. BRUIN CAFÉ OP EEN DIJK - DAG                

     Jeroen en Pepijn (met beker) stappen uit voor een café      
     midden in een kwelderlandschap. Uitgestrektheid rondom,     
     alsof ze aan het eind van de wereld zijn.            

               JEROEN                    
          Dit wordt de laatste stop, anders           
          krijg ik ruzie met je moeder.             

               PEPIJN                    
          Mijn as-voorraad is nog niet ten            
          einde.                         

               JEROEN                    
          Ik zou zeggen:leef je uit.               

     Pepijn kijkt grimmig, maar trekt gehoorzaam een paar zakjes   
     tevoorschijn en verstrooit ze in het gras rondom het café.    

     INT. BRUIN CAFÉ OP EEN DIJK -DAG                 

     Jeroen en Pepijn komen binnen in een gezellig bruin,       
     ouderwets ingericht café. Niet alle tafels zijn bezet.      
     Achter de bar staan een oudere vrouw (AALTJE) en         
     man(ROELOF)(zestigers).                     

     Aaltje slaakt een kreet als ze Pepijn ziet en stormt naar    
     voren om hem te omhelzen.                    

               AALTJE                    
          Ach mien laaive jong. Wat bin ik            
          bliede das ter weer bist. Wat zugst          
          er ja oet.                       

     Aaltje troont Pepijn mee naar een hoekje van de bar. Pepijn   
     nestelt zich op een barkruk en laat zich het geredder      
     tevreden aanleunen.                       

     Jeroen loopt naar de man achter de bar. Beiden kijken ze     
     naar Pepijn en Aaltje. Pepijn krijgt een beker chocolademelk   
     met slagroom en een grote stapel tijdschriften.         

               ROELOF                    
          Nooit gedacht dat ik dat jong nog           
          eens weer zou zien.
                                 8.    

               JEROEN                    
          Kwam hij hier vaak?                  

     Roelof snuift luidruchtig en maakt een bierglas schoon.     
     Houdt hem vragend op. Jeroen knikt. Roelof tapt een biertje   
     en zet het op de toog.                      

               ROELOF                    
          Iedere zaterdag zaten ze hier, hij           
          en die pa van hem. Mochten pas om 5          
          uur naar huis van de vrouw.              

               JEROEN                    
          Ik dacht dat ze samen leuke              
          uitstapjes maakten.                  

     Roelof lacht schamper en schudt zijn hoofd.           

               ROELOF                    
          Mocht ie willen,dat arme joch. Elke          
          week vroeg ie het opnieuw. Niet een          
          keer, meneer. Zowaar ik hier sta.           
          Niet een keer.                     

     Roelof draait zich om en schenkt verderop een borrelglas     
     vol. Jeroen ziet Pepijn een boterhamzakje legen boven een    
     grote plant.                           

     Pepijn ziet hem kijken en steekt zijn duim op. Jeroen lacht   
     en maakt een goed gedaan-gebaar met zijn duim en wijsvinger   
     in een rondje. Roelof komt terug.                

               ROELOF                    
          Over de doden niets dan goeds             
          meneer, maar hij was een                
          egoïstische dronkenlap,dat was             
          ie.Dat kind mist er niets aan.             

     Ze kijken naar Pepijn die breed lachend babbelt met Aaltje.   

     INT. AUTO - DAG                         

     We zien Pepijn en Jeroen zwijgend voor zich uit kijkend voor   
     in de auto zitten. Door de ramen beelden van platteland. De   
     sportbeker ligt plat op de achterbank met de deksel er los    
     naast.                              

               JEROEN                    
          Heeft onze vader het ooit over mij           
          gehad?
                                 9.    

               PEPIJN                    
          Nee, eigenlijk niet.                  

     Jeroen knikt langzaam.                      

     EXT. VRIJSTAANDE BOERDERIJ - DAG                 

     Jeroen en Pepijn stappen uit de auto. Pepijn met de beker in   
     de hand. Ze zeggen niets en staan er allebei wat schutterig   
     bij, alsof ze niet weten wat te zeggen.             

     De deur zwaait open. Rosa staat in de deuropening met      
     verwilderde blik en kijkt demonstratief op haar horloge.     

               ROSA                     
          Je bent tien minuten te laat.             

     Jeroen haalt een hand door zijn haar en beheerst zich      
     duidelijk.                            

               JEROEN                    
          Gezelligheid kent geen tijd. Wat            
          vind jij Pepijn?                    

     Pepijn kijkt hem ernstig aan en haalt op dezelfde manier als   
     Jeroen zijn hand door zijn haar.                 

               PEPIJN                    
          Dit was een uitermate inspirerende           
          dag voor mij, waarvoor ik je dank           
          wil zeggen.                      

     Jeroen lacht.                          

               JEROEN                    
          Van hetzelfde. Komende zaterdag,            
          zelfde tijd,zelfde plaats?               

     Pepijn en Rosa kijken verbluft.                 

     Pepijn knikt heftig, met een grote grijns op zijn gezicht.    
     Rosa knikt kort met strak gezicht.                

     Jeroen geeft Pepijn een high five. Deze keer gaat het goed.   

               JEROEN                    
          Tot volgende week.                   

     Jeroen stapt in de auto en rijdt weg. Zijn hand steekt als    
     een groet door het raam. Pepijn en Rosa kijken hem na totdat   
     slechts een stipje in de verte zichtbaar is.